RUDI VAN DIJK
atelier beeldende kunst
INSTALLATIES
Parallelle Ruimte Argument, Tilburg 1996